Leuven Vlaams

Leuven Vlaams

De geboorte van een Vlaamse universiteit te Leuven

Welkom op de pagina Leuven Vlaams

1968 betekende de beslechting van een jarenlange strijd van de Vlaamse beweging. De tweetalige Leuvense universiteit werd gesplitst in twee totaal onafhankelijke universiteiten. Enkel de Vlaamse Katholieke Universiteit Leuven (KUL) bleef in Leuven, terwijl de Franstalige universiteit werd overgeheveld naar Wallonië. Hiermee kwam er meteen een einde aan de dreigende tweetaligheid en zelfs verfransing van de stad Leuven en zijn omgeving, geëist door een hautaine Leuvens francofone universiteitsgemeenschap.

In deze bewogen jaren, die de geschiedenis zijn ingegaan als de strijd om Leuven Vlaams, speelde het KVHV-Leuven een belangrijke voortrekkersrol. Jarenlang voerde het KVHV intens actie voor de realisatie van Leuven Vlaams en zou het, met de steun van de hele Vlaamse beweging, Leuven Vlaams uiteindelijk realiseren. Dat er hiervoor een Belgische regering moest vallen, was niet van tel.

Vijftig jaar later wil KVHV-Leuven deze succesvolle strijd van toen herdenken met een hele reeks activiteiten die in oktober georganiseerd worden. Hiermee willen we stilstaan bij deze historische gebeurtenis, reflecteren over onze eigen taal en identiteit, maar ook de vraag stellen hoe we vijftig jaar later met onze taal en cultuur moeten omgaan in een almaar meer geglobaliseerde wereld. 

Er wordt een hulde gebracht aan ere-parlementariër Jan Verroken die de regering deed vallen over Leuven Vlaams. Er is aandacht voor de dreigende verengelsing van de universitaire wereld in Vlaanderen. De vele artikelen die in Ons Leven, het toenmalige weekblad van het KVHV, verschenen over Leuven Vlaams worden gebundeld in een speciale feestuitgave van Ons Leven. En natuurlijk is er ook een studentikoze noot. In oktober wordt er een groot feest – Gaudeamus Igitur – georganiseerd waarop alle Vlaamse studenten, alle oud-strijders van de Vlaamse beweging voor Leuven Vlaams, maar ook de hele Leuvense bevolking van harte welkom zijn. Ook worden alle dichters in Vlaanderen opgeroepen om een feestlied te schrijven over Leuvens Vlaams dat een blijvende plaats zal krijgen in de gekende Studentencodex. (Klik hier voor meer info over de wedstrijd). 

Een volledig overzicht van alle activiteiten en een gedetailleerde kalender kan u weldra op deze pagina terugvinden.

Voor de viering van 50 jaar Leuven Vlaams kon KVHV-Leuven een beroep doen op de welwillende financiële medewerking van de vzw Studentencentrum Leuven.