Wedstrijdlied Leuven Vlaams

In oktober 2018 viert het KVHV-Leuven de 50ste verjaardag van Leuven Vlaams met diverse activiteiten. Dichters uit heel Vlaanderen worden opgeroepen een feestelijk herdenkingslied te schrijven over Leuven Vlaams. Het bekroonde lied zal een blijvende plaats krijgen in de volgende edities van de alom gekende Leuvense studentencodex. De auteur van het winnende lied mag bovendien rekenen op een prijs van 1.250 euro.

Wie kan deelnemen?

Iedereen kan deelnemen aan deze wedstrijd!

Waarover moet het lied gaan?

Het lied moet de strijd in Leuven ten tijde van Leuven Vlaams beschrijven. In het lied moet al dan niet impliciet verwezen worden naar het KVHV-Leuven, de strijd tussen Nederlandstaligen & Franstaligen, het engagement van de hele Vlaamse beweging en de rol van de Leuvense burgers bij Leuven Vlaams. 

Hoeveel strofen moet het lied tellen?

4 strofen + een refrein

Op welke melodie moet het lied geschreven worden?

Deelnemers dienen geen melodie of muziek te schrijven voor het lied. Deelnemers kunnen zijn/haar/hun tekst schrijven op één van onderstaande melodieeën: 

  • De zilvervloot
  • Die Studentejare gaan voorbij
  • De landsknechttrommen dreunen
  • Kempenland
  • Voor outer en heerd

Hoe deelnemen? Stuur de tekst van het lied en al je contactgegevens naar codex@kvhv.be voor 30 juni 2018. Dit kan per brief, via e-post, video- of audiofragment. 

Bekendmaking van de winnaar?

De winnaar wordt bekend gemaakt op 1 oktober 2018 via de website van het KVHV-Leuven en de officiële Facebookpagina. De gelukkige winnaar kan dan zijn/haar prijs komen ophalen tijdens het colloquium van KVHV-Leuven op 6 oktober 2018.

Meer info over de activiteiten ter nagedachtenis van Leuven Vlaams? klik hier