Na de succesvolle lezing in Gent heeft het KVHV de eer en het genoegen staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken in Leuven te ontvangen.

Theo Francken zal spreken over de migratieproblematiek en zijn beleidsvisie hierover. Migratie is vandaag de dag één van de grootste uitdagingen voor onze samenleving. De voorbije decennia is onze visie inzake migratie gronding veranderd: waar migratie in de jaren '60 en '70 primair tot doel had het tekort op de arbeidsmarkt in te vullen en het gastarbeid werd genoemd, wordt het nu voornamelijk bekeken door een humanitaire bril.

Hoe zien we de toekomst van (fort) Europa? Laten we migranten ongebreideld toestromen of gaan we voor een selectief migratiebeleid? Vaak is het een afweging tussen rationele argumenten en menselijk medeleven. KVHV Leuven nodigt alle geïnteresseerden, ongeacht hun politieke strekking uit om deze interessante lezing bij te wonen. Er is tevens de mogelijkheid om kritische vragen te stellen.

Na de lezing is iedereen welgekomen voor een nabespreking in één van de vele cafés die de Oude Markt rijk is.

PRAKTISCH

Aanvang lezing: 19:30
Locatie: Aula Pieter De Somer
Inkom: Gratis