Dubbellezing: omwentelingen in de partijpolitiek - Stuurboord & Vista

28 feb 2022

Dubbellezing: omwentelingen in de partijpolitiek - Stuurboord & Vista

Sinds de verkiezingen van 2019 zien we steeds meer hints van belangrijke verschuivingen in het partijpolitieke landschap: de centrumpartijen zakken verder weg, interne krachtsverhoudingen schuiven zowel aan de linker- als aan de rechterzijde, maar ook binnen partijen zijn de spanningen groot.

Op 28/02 geven we daarom het woord aan twee van de drijvende krachten achter die interne spanningen.

Pieter Smits, kernlid van de Stuurboord-beweging, geeft een lezing over de toekomst van de CD&V en wat zijn beweging daaraan hoopt te veranderen. Met welke boodschap trekken de christendemocraten volgende keer naar de kiezer?

Daarna zal Jan Wostyn vertellen over Vista: een nieuwe Vlaamse, progressief-regionalistische partij. Ze geloven dat veel Vlamingen zich politiek dakloos voelen, en hopen daarom op successen in 2024, wanneer ze willen deelnemen aan de federale, Vlaamse en lokale verkiezingen.

Klik hier voor de link naar facebook

Enkele sfeerbeelden: