Over KVHV

Wat doen we?

De werking van KVHV Leuven basseert zich op 4 pijlers: Religie, Vlaams, studentikoziteit en vriendschap. Deze vier pijlers worden verwerkt in onze  activiteiten op maandagavond (wekelijks) en donderdagavond (om de twee weken). Zo houdt het KVHV Leuven cantussen, lezingen, interne debatten, interne vormingsavonden,…

Onze activiteiten hebben als doel onze leden te vormen, kritisch te leren denken en de meer dan 100 jaar oude traditie van studentikoziteit over te brengen zodat deze nog lang mag blijven voort bestaan.