Veelgestelde vragen

Hier kan je het antwoord vinden op enkele veel gestelde vragen


Moet ik mij laten dopen om lid te worden? Is zo’n doop niet heel erg smerig?

Het KVHV-Leuven is een traditionele studentenvereniging en kent daarom inderdaad een doop, maar die is zeker niet te vergelijken met de smerige en vernederende dopen die we helaas bij veel andere verenigingen zien. Het KVHV baseert zich op de zogenaamde clubcodex van Mon de Goeyse uit 1935, waarin de doop beschreven staat zoals hij oorspronkelijk bedoeld werd. Op een cantus krijgen de schachten een peter en meter toegewezen, zeggen ze een Latijnse eed van trouw op, drinken ze één glas ad fundum, en eten een lepeltje zout. Daarna krijgen de schachten hun pet en lint en zijn ze officieel verwelkomd in het Verbond. De meeste Verbonders onthouden dit als één van hun mooiste cantussen bij het KVHV. Aan de doopcantus gaan een paar leuke doopopdrachten vooraf die de geïnteresseerden moeten vervullen om het KVHV beter te leren. Zulke opdrachten zijn bijvoorbeeld een bezoek brengen aan de IJzertoren of het graf van onze oprichter, het Verbondslied leren zingen, enzovoort. Tijdens deze opdrachten leren de schachten elkaar direct heel goed kennen, en worden de eerste vriendschappen voor het leven gesmeed.

Hoe is het om schacht te zijn bij het KVHV?

Bij je doop in het begin van het academiejaar krijg je je eigen pet en een lint dat je over de linkerschouder draagt. Dan ben je één academiejaar schacht en leer je de club van binnenuit kennen met behulp van de schachtenmeester en de peter of meter die je bij je doop toegewezen krijgt. Van schachten wordt verwacht dat ze helpen bij kleine taken als bier tappen of glazen wassen, waarmee je je eerste inzet voor het Verbond toont. Hoewel schachten in theorie kandidaat-leden zijn, worden ze in praktijk heel snel deel van de vriendengroep. Na een jaar moeten de schachten blijk geven van hun kennis over het KVHV, de Vlaamse Beweging, het katholicisme en studententradities op een examen. Als dat examen goed verloopt en hun inzet doorheen het jaar voldoende bleek, worden de schachten op een plechtige cantus ontgroend: ze mogen het studentenlint voortaan over de rechterschouder dragen, krijgen een clubnaam, krijgen stemrecht op vergaderingen, mogen functies in het bestuur opnemen en mogen zelf peter of meter worden van een nieuwe generatie schachten.

Zijn jullie verbonden aan een politieke partij?

Neen. Het KVHV-Leuven is een politieke studentenvereniging van Vlaams-katholieke inslag, maar hecht net daarom des te meer belang aan haar partijpolitieke onafhankelijkheid. Zo mag noch de praeses noch de hoofdredacteur van Ons Leven lid zijn van een politieke partij en weigeren wij elke vorm van sponsoring vanuit politieke partijen.

Bij welke koepels zijn jullie aangesloten?

Het KVHV-Leuven is niet aangesloten bij Leuvense koepels zoals LOKO. Wel onderhoudt het intensieve contacten met het Seniorenkonvent dat in 1929 onder het KVHV werd opgericht, en is het ook goed bevriend met enkele niet-Vlaamse koepels. Met KVHV-afdelingen uit andere steden onderhoudt het KVHV-Leuven vriendschappelijke contacten en vormt het samen de vrije vereniging KVHV-Nationaal. Dit KVHV-Nationaal heeft echter geen bestuur en de werking van KVHV-Leuven is volledig autonoom ten opzichte van dit KVHV-Nationaal en ten opzichte van de andere KVHV-afdelingen.

Waar en wanneer zijn jullie activiteiten?

Het KVHV-Leuven houdt elke maandagavond haar activiteiten. In het geval van interne activiteiten (voor leden en sympathisanten) vinden deze meestal plaats op het Verbondshuis in de Naamsestraat 32. Bij openbare activiteiten zoals publieke debatten of lezingen wordt meestal een aula van de KU Leuven gehuurd. Houd onze Facebookpagina in de gaten voor details!


Wie mag er lid worden van het KVHV?

Het KVHV-Leuven is een vrije vereniging voor alle studenten die hoger onderwijs studeren in Groot-Leuven. Het is zowel open voor jongens als meisjes en voor alle studierichtingen van de hogeschool of universiteit. Iedere Leuvense student die zich verbonden voelt met onze Vlaams-katholieke en studentikoze waarden is dus welkom!


Wat betekent die ‘v.’ achter jullie naam? Wat is een clubnaam?

Elk lid van het Verbond krijgt na een jaar een clubnaam. Dat is een soort studentikoze bijnaam waarmee we elkaar aanspreken op de activiteiten. Meestal verwijst die naam naar de persoonlijkheid van een lid, of naar een memorabel moment dat hij of zij in het Verbond meegemaakt heeft.