Het KVHV-huis

Verbondshuis?

KVHV Leuven beschikt als één van de weinige studentenverenigingen in Leuven over een eigen huis. Ons verbondshuis is gelegen in de Naamsestraat, huisnummer 32. Sinds 2017 kan je ons huis makkelijk herkennen aan de vlag op onze gevel. Tijdens het academiejaar wappert hier een vlag met onze verenigingskleuren zwart-geel- blauw. De traditie van KVHV-Leuven om een eigen huis te hebben gaat al vele jaren terug. Zo had het KVHV haar thuis voor de Naamsestraat in de Krakenstraat, de Bongenotenlaan, de Parijstraat,... 

In ons huidig huis (sinds 2003) beschikken we over een eigen bar met cantuszaal voor onze activiteiten en enkele koten waar leden van ons vereniging wonen. In ons verbondshuis vinden zo goed als alle activiteiten plaats tenzij anders aangekondigd wordt (bv lezingen, debatten,...). Activiteiten vinden plaats tijdens het academiejaar op maandagavond (wekelijks) en donderdagavond (om de twee weken). 

Weetje: De geschiedenis van het pand waarin we vandaag de dag ons thuis vinden heeft op zichzelf een rijke geschiedenis en gaat terug tot de jaren 1750