Wie zijn wij

Een korte geschiedenis:

Het verhaal van het KVHV Leuven begint al veel vroeger dan de officiële oprichtingsjaar 1902. De oorsprong van het Leuvense verbond kan worden terug gevonden in vele verenigingen waarvan o.a “Met tijd en Vlijt” (1836), “Algemene studentenbond” (1877), West Vlaamse Gilde (1883) en Ons Leven in 1888.
De meeste directe voorloper is “Ons Leven” gesticht in 1888 door Adelfons Hendrickx was dit een blad voor en door Leuvense studenten die zich wensen af te zetten tegen het toen bestaande studentenleven dat gedomineerd werd door Franstaligen en de leiding van de universiteit waar enkel Frans als bestuurstaal werd gehanteerd. Uit de redactie van Ons Leven en de regionale studentenclubs van de verschillende gildes vloeide in 1902 het “Vlaams Verbond” voort wat later zou omgedoopt worden tot het huidige KVHV.

Het KVHV werd opgericht door Leuvense studenten als een koepel die alle regionale clubs en gildes zou gaan verenigen. Deze overkoepeling was zowel politiek ideologisch: Vlaams en Katholiek maar ook vaak van praktische aard. Zo zou in 1926 het Seniorenkonvent (SK) worden opgericht door Edmond De Goeyse om het studentenleven en haar gebruiken te gaan standaardiseren en beter op elkaar af te stellen. (Voor 1926 verschilden de gebruiken vaak van club tot club).

Naast de rol van koepel heeft het KVHV ook altijd een prominente politieke rol gespeeld in de eis voor een Vlaamse universiteit in Leuven, de Vlaamse strijd en de Katholieke waarden. Deze politieke rol van het KVHV heeft doorheen de geschiedenis ervoor gezorgd dat ook vele leden van het Leuvense verbond later prominente rollen zouden opnemen in de politiek en het bedrijfsleven.

Vandaag de dag is het KVHV nog steeds een politieke studentenvereniging die tegelijk haar rol als studentikoze koepel tracht te vervullen door het uitgeven van de studentencodex, lezingen, zangavonden en advies te verlenen over studentikoze gebruiken.

Enkele belangrijke data:

  • 1888: Ons Leven verschijnt voor de eerste keer. Het KVHV Leuven zou voortvloeien uit Ons Leven en op haar beurt is Ons Leven nog steeds het studentenblad van het huidige KVHV.
  • 1902: Het KVHV wordt officieel opgericht (toen het Vlaamsch verbond). Vanaf deze datum kunnen we spreken van het KVHV zoals de verschillende decennia door menig student zal herkend worden in vorm, waarden en activiteit.
  • 1905: Jef van den Eynde wordt verkozen tot verbondspraeses. Hij bracht een heel pak harmonisatie in het Leuvense studentenleven en stichtte de Vlierbeekfeesten als een jaarlijk studentikoos feest.
  • Jaren 20: Vele studenten die gestreden hebben aan het front tijdens de Grote Oorlog eisen meer zelfbestuur. KVHV gaat een actiever rol spelen in politieke thema’s met o.a de organisatie van het Diets studentencongres. In het interbellum zullen ook verschillende Voorzitters van het KVHV van de universiteit worden gestuurd wegens hun “te Vlaamse overtuiging en idealen”.
  • 1926: KVHV Leuven staat samen met enkele regionale clubs aan de wieg van het Seniorenkonvent. Deze koepel tussen het KVHV en de clubs moet overleg tussen de senioren onderling vergemakkelijken.
  • 1955: De eerste studentencodex zoals we die vandaag de dag kennen verschijnt in deze vorm.
  • 1968: Leuven Vlaams! Vanuit het KVHV ontstaan protesten gedurende de jaren 60 die uiteindelijk in Januari 1968 uitmonden in het bekende “Leuven Vlaams”. De tweetalige universiteit Leuven verdwijnt. Leuven heeft eindelijk haar Vlaamse universiteit.
  • 1994: KVHV haalt nationale pers met de ludieke “bordenwissers”actie langsheen de taalgrens als protest tegen de staatshervorming.