Wie zijn wij

Een korte geschiedenis

Het verhaal van het KVHV-Leuven begint al veel vroeger dan de officiële oprichting in 1902. De oorsprong van het Leuvense verbond kan worden teruggevonden in vele verenigingen zoals “Met tijd en Vlijt” (1836), “Algemene studentenbond” (1877), West Vlaamse Gilde (1883) en Ons Leven in 1888.

De meeste directe voorloper is “Ons Leven”. Gesticht in 1888 door Adelfons Hendrickx was dit een blad voor en door Leuvense studenten die zich afzetten tegen het dominant Franstalige studentikoze en universitaire leven. Uit Ons Leven en de regionale studentenclubs vloeide vervolgens in 1902 het “Vlaams Verbond” voort, wat later zou omgedoopt worden tot het huidige KVHV.

Het KVHV werd opgericht als koepel voor alle Vlaamse studenten en overkoepelde als zodanig de regionale clubs, de faculteitskringen en een heleboel vrije culturele verenigingen. Als Vlaamse koepel was één van haar missies de strijd voor het onderwijs in eigen taal, wat begin de 20ste eeuw helemaal geen evidentie was.

Onder het KVHV werd in 1929 een nieuwe koepel opgericht voor alle regionale clubs: het Seniorenkonvent (SK). De oprichter en bezieler van dit Seniorenkonvent was Edmond de Goeyse die via dit Seniorenkonvent alle studententradities wou gelijkstromen. In 1935 zal hij al deze gebruiken codificeren in de clubcodex die vandaag bekendstaat als ‘de blauwe bladzijden’ in de groene studentencodex.

Na de Tweede Wereldoorlog herstelt het Leuvens studentenleven zich vrij snel. In 1947 wordt door het KVHV een studentenliederboek uitgegeven en in 1955 verschijnt de eerste druk van de groene studentencodex. Na bijna twintig herdrukken is deze groene studentencodex nog steeds alomtegenwoordig in Vlaanderen.

In de jaren 1960 bereikt de strijd voor onderwijs in eigen taal een hoogtepunt met Leuven Vlaams. Het absolute culminatiepunt hiervan is 1968 wanneer de splitsing van de universiteit een feit is en de universiteit in Leuven volledig Nederlandstalig wordt. Het hoofddoel van het KVHV is bereikt!

Na de jaren 1960 blijft het KVHV actief op zowel het politieke als studentikoze veld. Het KVHV organiseert een jaarlijkse betoging bij de opening van het academiejaar, in samenwerking met het SK organiseert het gedurende de jaren 1980 en 1990 jaarlijkse studentenzangfeesten en Ons Leven blijft een actief maandblad met duizenden lezers. In 2003 opent het KVHV haar vaste Verbondshuis op Naamsestraat 32.

Vandaag blijft dit de kern van de werking van het KVHV: een gezonde combinatie van politiek en studentikoziteit. Zo strijdt het KVHV vandaag actief tegen de verengelsing van het hoger onderwijs en is ze als verdeler van de studentencodex dé stem bij uitstek die het traditionele studentenleven verdedigt.

Enkele belangrijke data:

  • 1888: Ons Leven verschijnt voor de eerste keer. Het KVHV Leuven zou voortvloeien uit Ons Leven en op haar beurt is Ons Leven nog steeds het studentenblad van het huidige KVHV.
  • 1902: Het KVHV wordt officieel opgericht (toen het Vlaamsch verbond). Vanaf deze datum kunnen we spreken van het KVHV zoals de verschillende decennia door menig student zal herkend worden in vorm, waarden en activiteit.
  • 1905: Jef van den Eynde wordt verkozen tot verbondspraeses. Hij bracht een heel pak harmonisatie in het Leuvense studentenleven en stichtte de Vlierbeekfeesten als een jaarlijk studentikoos feest.
  • Jaren 20: Vele studenten die gestreden hebben aan het front tijdens de Grote Oorlog eisen meer zelfbestuur. KVHV gaat een actiever rol spelen in politieke thema’s met o.a de organisatie van het Diets studentencongres. In het interbellum zullen ook verschillende Voorzitters van het KVHV van de universiteit worden gestuurd wegens hun “te Vlaamse overtuiging en idealen”.
  • 1926: KVHV Leuven staat samen met enkele regionale clubs aan de wieg van het Seniorenkonvent. Deze koepel tussen het KVHV en de clubs moet overleg tussen de senioren onderling vergemakkelijken.
  • 1955: De eerste studentencodex zoals we die vandaag de dag kennen verschijnt in deze vorm.
  • 1968: Leuven Vlaams! Vanuit het KVHV ontstaan protesten gedurende de jaren 60 die uiteindelijk in Januari 1968 uitmonden in het bekende “Leuven Vlaams”. De tweetalige universiteit Leuven verdwijnt. Leuven heeft eindelijk haar Vlaamse universiteit.
  • 1994: KVHV haalt nationale pers met de ludieke “bordenwissers”actie langsheen de taalgrens als protest tegen de staatshervorming.