Theo Francken

Theo Francken: “We kunnen onze welvaart enkel veiligstellen als we weerbaarder worden”

Theo Francken (N-VA) toonde zich de afgelopen legislatuur als een sterk oppositielid in de Kamer. Als voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie en ondervoorzitter van de NAVO Parlementaire Assemblee, focust hij zich vooral op het geopolitieke (migratie) beleid. Sinds 2013 is hij tevens burgemeester van het landelijke Lubbeek. Bij de verkiezingen van 9 juni trekt hij de lijst voor de Kamer in Vlaams-Brabant.

Hoe was uw studententijd?

Ik heb heel veel plezier gemaakt, maar ook heel veel geleerd. Ik ging naar de les, of toch naar veel lessen. Ik was altijd geslaagd in eerste zit, dus ik had altijd een leuke zomer. Ik zat in het sportcomité van Ekonomika en ben op Erasmus geweest naar Italië, in Udine. Ik volgde Italiaans in de avondschool. Ik deed veel sport, ik bokste, ik ging veel op stap, zoals een gewone student eigenlijk. Ik denk met veel plezier terug aan mijn kot in Leuven. Als ik erdoor was in mijn eerste jaar, mocht ik op kot. Ik heb dus hard geblokt om het eerste jaar te halen. Ik woonde in Lubbeek, niet zo ver van Leuven, maar op kot was toch beter. Ik werkte ook in de horeca in het weekend. Ik heb echt een hele leuke en actieve studententijd gehad.

Waarom zou men op 9 juni op de N-VA moeten stemmen?

Omdat wij de partij zijn die de beste garantie biedt op het behoud van onze welvaart en om de mensen die werken en ondernemen te steunen, want die hebben het heel zwaar te verduren. Onder Vivaldi is er heel veel geld gegaan naar mensen die niet werken, niet sparen en niet ondernemen. Het is tijd om de mier terug centraal te zetten, en niet enkel de krekel.

Is dat dan ook waar de verkiezingen over gaan, over die Vlaamse welvaart?

Voor mij wel ja, dat is ook een breed thema. Die Vlaamse welvaart gaat over het beschermen van onze welvaart in de brede zin van dat begrip, over koopkracht, maar ook over weerbaarheid, en thema’s die daar allemaal iets mee te maken hebben. Als je praat over het beschermen en stimuleren van werk, dan gaat het ook over het niet geven van leeflonen de eerste vijf jaar na binnenkomst, en dus over migratie. Die Vlaamse welvaart is een hele interessante hoed, waar je veel onder kan steken.

Onze welvaart wordt bedreigd door externe en interne factoren: een steeds sterker dominant en links Wallonië en een regering met een Vlaamse minderheid zoals we er nu één hebben, maar ook zoals we de laatste 20 jaar veel hebben gekend. We worden gedomineerd, terwijl de Vlamingen eigenlijk de sterke motor zijn van het land.

Kan u drie zaken concretiseren, waarvan u vindt dat die absoluut in het volgende regeerakkoord moeten staan?

Ten eerste moet er een kloof komen van ten minste 500 euro per maand tussen werken en niet werken. Werken moeten gestimuleerd worden. Het is tijd om van de sociale zekerheid een trampoline te maken, in plaats van de hangmat die ze nu is.

Ten tweede moeten we onze sociale zekerheid durven afschermen van mensen die hier pas zijn. Je moet eerst in het potje leggen, voor je iets uit het potje kan halen. Nu is dat precies andersom, je komt hier toe en je krijgt meteen alles. Mensen moeten eerst belastingen betalen, werken, tonen dat je het echt goed voor hebt met ons land, integreren, Nederlands leren en uw stinkende best doen. Dan kan je eventueel bij een tegenslag wel wat sociale steun krijgen, maar niet zoals nu. Een beperking van het leefloon is dus cruciaal, net zoals we veel meer moeten kijken naar de verblijfssituatie als het gaat over het geven van sociale voordelen. Dat betekent dat mensen vooruit worden geduwd, en er minder zomaar aan nieuwkomers wordt gegeven. Vandaag geeft het beleid een averechts effect en een compleet verkeerd beeld van wat en wie wij eigenlijk zijn. Wij zijn een volk van hardwerkende Vlamingen, waar je wel moet werken voordat je iets krijgt. Ik heb de indruk dat door het dominante linkse Wallonië, je alles direct krijgt. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Ten derde denk ik dat het belangrijk is dat we werken rond het opkrikken van onze weerbaarheid. We kunnen onze welvaart enkel veiligstellen en verzekeren als we weerbaarder worden, zowel op nationaal en internationaal op NAVO-niveau en EU-niveau. We zijn een economische reus, maar een geopolitieke dwerg. Daar moeten we aan sleutelen, dat is voor mij ook Vlaamse welvaart. Welvaart verzekeren doe je door je geopolitiek schrapper te zetten. We laten nu onze dekking zakken en krijgen elke dag een pak slaag, dat moet stoppen.

Indien de kiezer het mogelijk maakt, heeft u dan een voorkeur voor een Zweedse coalitie?

Ik heb een voorkeur voor een Vlaamse staat. Vlaamse staatsvorming is mijn voorkeur en dus alles wat dat doel dichterbij brengt, is voor mij het middel en dus bijzaak. Een Vlaamse staat of meer Vlaamse autonomie kan men enkel bekomen via een breed akkoord met de grootste Franstalige partij. Al is dat met de socialisten of met de groenen, ik zal dat direct doen. Een Vlaamse staat is de drive, is de inzet, de queeste, mijn opdracht. Ik ben bereid om in bed te duiken met desnoods Magnette of weet ik wie, als dat de Vlaamse natievorming dichterbij brengt. Het gaat over het doel voor mij, en dat doel is heel helder. Daar moet niemand aan twijfelen.

Als men zegt dat ik met de PS wil besturen, neen! Ik wil met de PS een akkoord maken, zodat ik er nooit meer mee moet besturen. Dat is iets helemaal anders. Ik haal mijn neus op om met de PS te besturen. Ik knijp mijn neus dicht voor hen en zij knijpen hun neus dicht voor mij, geloof me. We moeten wel een deal maken met de PS, want anders gaat het niet. Je kan niet anders dan met de PS en de Franstaligen praten, zodat je daarna nooit meer met die mannen moet besturen. Dat communistisch eiland in Wallonië moeten wij dan niet meer betalen. We zullen eens kijken over tien jaar waar dat communistisch eiland dan exact staat.

In hoeverre acht u die deal tussen de N-VA en de PS realistisch?

Dat zal van de kiezer afhangen, maar ik denk dat het gewoon niet anders kan. Het is gewoon op. De situatie zal ons dwingen om tot een akkoord te komen. Ik hoop dat mensen hun verstand gebruiken en geen federale stem aan het Vlaams Belang geven, dat is totale dommigheid. Het Vlaams Belang zal federaal nooit aan de macht komen, ze zijn daar niet in geïnteresseerd én ze zijn niet welkom. Als je een meerderheid met N-VA en Vlaams Belang wilt in de Kamer, dan heb je geen 50% maar 80% nodig in de Nederlandstalige taalgroep voor 76 zetels. Dat gaan we niet halen, zo simpel is het.

Met welk resultaat bent u een tevreden man?

Het is de ambitie om mijn vijf zetels in de Kamer te behouden. Dat zou dan drie verkiezingen op rij zijn dat we dat resultaat halen, historisch.

De N-VA doet het in de peilingen minder goed dan het resultaat van de verkiezingen in 2019, hoe verklaart u dat?

Je moet altijd wat oppassen met peilingen, maar we hebben Vlaanderen natuurlijk lang bestuurd. Dan moet je compromissen slikken die niet altijd even fraai zijn. In die zin is het dus niet zo onlogisch dat we wel wat verliezen. Er is veel woede en onvrede over Vivaldi en over de politiek als bedrijf. Maar goed, ik hoop dat mensen hun verstand gebruiken, dat ze over hun hart strelen en uiteindelijk toch voor ons kiezen.

Waar liggen uw persoonlijke ambities? Wilt u bijvoorbeeld terug staatssecretaris worden?

Mijn ambitie is Vlaanderen meer soevereiniteit geven. Dat is ook de enige ambitie, mijn persoonlijke carrière is compleet irrelevant. Als een regeringsdeelname niet lukt, ga ik opnieuw in de oppositie zitten.

Op welke verwezenlijking van uw partij tijdens de afgelopen legislatuur bent u het meest trots?

We zijn uit UNIA gestapt! De gedachtenpolitie van links en het verlengstuk van de Standaard, het parochieblad van politiek correct Vlaanderen. Bye bye UNIA. We zijn er vanaf, ik ben daar heel fier op. We hebben voor nieuwkomers ook een inburgeringscursus talen gemaakt, het taalniveau verhoogd, voor wat hoort wat. Eigenlijk is dat de logica zelve, dat is een goede zaak.

Op vlak van natuur en bos hebben we ook mooie dingen gedaan. Ik ben burgemeester van een landelijk dorp en een groene jongen die er voor onze boeren is. Ik hou van landelijk Vlaanderen, dat zit in mijn DNA. Ik hou van onze jagers, boeren, natuurpunters. We hebben ze allemaal nodig, en wie denkt dat de ene zonder de andere kan zit er helemaal naast.

Voor de rest denk ik dat we de tanker van het onderwijs hebben doen keren. We focussen meer op inhoud en minder op welbevinden.

De sociale zekerheid en sociale woningen voor mensen die kapitaal hebben in het thuisland, daar hebben wij ook controles op uitgevoerd. Al dat profitariaat, daar zijn we veel strenger op geworden. We hebben voorrang gegeven aan mensen die werken.

De begroting is ook relatief oké. Voor mij is die Vlaamse regering dus een zeer goede regering. Die moet trouwens verder doen, want het werk is nog niet af.

Federaal hebben we het de regering vanuit de oppositie heel moeilijk gemaakt. Ik heb heel hard gewerkt als parlementslid, samen met een aantal anderen. We hebben goed gewerkt rond defensie, migratie, begroting, fiscaliteit en andere belangrijke thema’s. Ik ben ook ondervoorzitter van het NAVO-parlement. Ik ben de eerste Vlaming die die functie bekleedt, dat is ook wel iets waar ik fier op ben. Ik ben dus wel tevreden over mijn parcours.

Voor welk buitenlands beleid pleit uw partij in de huidige context van oplopende internationale spanningen?

De prioriteit is om onszelf terug te bewapenen en weer weerbaar te worden. We moeten dringend onze defensie terug opkrikken en onze afschrikking omhoog krijgen. Als men steeds assertiever wordt en ons op alle mogelijke manieren bespeelt, dan moeten we daar een halt aan roepen door zelf meer afschrikkend te zijn. Dat doe je door uw defensie terug goed uit te bouwen. Dat vergt tijd, dat vergt geld, dat vergt manschappen, maar dat is wel wat nodig is.

Alle landen in het Westen zijn daarmee bezig, maar in België is niemand wakker. Wij liggen altijd te slapen, denken dat vredesduiven rondfladderen en dat er een bloem uit elke geweerloop verschijnt in plaats van kogels. Ons land heeft niets gedaan qua budgettaire inspanningen na de brutale inval van Putin in Oekraïne. We hebben geen luchtverdediging, geen tanks, geen terugslagmateriaal, geen artillerie, geen diepe vuurkracht. Het is om te huilen, echt om te huilen.

Terug naar Vlaanderen, Jean-Marie Dedecker zei onlangs dat u het wel zou durven een regering met Vlaams Belang te vormen. Klopt dat?

Dat moet je aan Jean-Marie vragen. Ik ben niemands moeder, en zeker Jean-Marie zijn moeder niet. Ik kan niet namens hem spreken. Ik kan alleen maar zeggen dat ik het onwaarschijnlijk dom vind dat Van Grieken niet geluisterd heeft, en toch lijsten heeft ingediend op het federale niveau. "Put your country before your party", Tom. Dien geen lijsten in voor de Kamer, trek uw kandidaten terug en roep op om op de N-VA te stemmen. Nu zijn stemmen op het Vlaams Belang weggegooid Vlaams nationaal en electoraal kapitaal.

Uw partij komt deze verkiezingen ook voor de eerste keer op in Wallonië. Waarom?

Het doel is om zetels halen. Het politiek systeem in Wallonië is echter compleet gescleroseerd en helemaal verduurd, dus ik weet niet in hoeverre dat realistisch is. Daarom dat we het ook doen om de mensen daar wakker te schudden. Er is een alternatief voor Vivaldi, want al die Franstalige partijen zitten binnenkort in die Vivaldiregering, en dat is de N-VA.

Ten tweede, als je twintig jaar bergop rijdt en je krijgt altijd maar “non” te horen van de Franstaligen als het gaat over meer Vlaamse autonomie op een vredevolle manier, dan kom je een dag tegen dat die Vlamingen u komen bestrijden op uw eigen terrein. Als het niet lukt in juni, dan proberen we het volgende keer en de keer daarop opnieuw. We bouwen de N-VA daar gewoon verder uit. We stellen een echt programma voor met heel sterke kandidaten. Laat het een wijze les zijn voor de Franstaligen: "Si ils disent toujours non aux Flamands, à un moment donné on vient chez vous."

U pleitte onlangs voor een tijdelijke asielstop en een gevangenis in Kosovo. Waarom is dat zo belangrijk?

Een asielstop is nodig, simpelweg omdat er de laatste twintig jaar veel te veel asielzoekers zijn binnengekomen in ons land, en ons aandeel compleet overdreven en buitenproportioneel is in Europa.

Die gevangenis in Kosovo is nodig omdat onze gevangenissen vol met illegale criminelen zitten. Die illegalen leren beter als ze hun straf in de bergen in de Balkan gaan uitzitten, dan in de plaats daarvan in een moderne gevangenis in België. Ik denk dat dat een afschrikwekkend verhaal vormt, en dat mensen dan twee keer gaan nadenken voordat ze strafbare feiten plegen. Denemarken is daar trouwens al mee bezig. Ik denk dat als de socialisten in Denemarken dat doen, dat wij dat ook moeten doen. We kunnen alleen maar leren van links!

Immigratie is ook een problematiek op Europees niveau. Wat vindt u van het nieuwe migratiepact?

Het migratiepact is een goedbedoelde poging om het probleem op te lossen, maar het zal het probleem niet oplossen.

De grenzen blijven namelijk gewoon open staan. De asielaanvraag na illegale binnenkomst in Europa blijft ook bestaan, met als gevolg dat de hele illegale migratie-industrie ook blijft. De miljardenbusiness van smokkelaars en ngo’s zal niet verdwijnen, met als gevolg dat er niets zal veranderen. Erger nog, het zal alleen een pak erger worden met meer verdrinkingen op de Middellandse zee.

Jan Jambon zei onlangs dat de EPP-fractie in het Europees parlement misschien beter aansluit bij de N-VA dan de ECR. Welke fractie heeft uw voorkeur?

Ik heb daar geen voorkeur in. Wij moeten deel uitmaken van een fractie waarbij wij én macht hebben, én met ons spreekrecht ons eigen ding kunnen doen.

Het programma van de N-VA scoort goed bij de doorrekening van het planbureau. Mensen hebben echter angst dat ze de voorgestelde besparingen zullen voelen in hun portemonnee. Wat zegt u tegen die mensen?

Dat wij de mensen die werken, sparen, ondernemen of gewerkt hebben gaan sparen, letterlijk en figuurlijk. Die mensen gaan het niet voelen. Vooral het sociaal systeem, waarbij mensen die niet werken zoveel krijgen, moet weg. Als je dat allemaal bekijkt, word je er gewoon ziek van. Dat wordt aangepakt bij de N-VA. Mensen die werken, ondernemen en sparen, die gaan we niet raken.

We sluiten graag af met een studentikoze vraag: wat is uw favoriet bier?

Rochefort 10!