Tom Van Grieken

Tom Van Grieken: “Het is niet aan andere partijen om te bepalen wie in het parlement komt”

Tom Van Grieken (Vlaams Belang) en zijn partij worden nu al als dé grote overwinnaar van de verkiezingen gezien. Sinds hij in 2014 voorzitter werd van Vlaams Belang, zit de partij in de lift. Peiling na peiling wordt bevestigd dat het wel eens de grootste van Vlaanderen zou kunnen worden, de vraag is echter of zich dat zal vertalen in een regeringsdeelname. Tom Van Grieken trekt op 9 juni de lijst voor het Vlaams Parlement in Antwerpen.

Hoe was uw studententijd?

Mijn studententijd was een zeer leuke periode. Ik was actief bij de NSV!, en zou zeker een engagement bij een politieke studentclub kunnen aanbevelen, ik heb dat als een enorme meerwaarde ervaren. Ik heb minstens evenveel geleerd als NSV!-praeses, als op de banken in de les.

Waarom zou men op 9 juni op Vlaams Belang moeten stemmen?

Niemand moét op het Vlaams Belang stemmen. Maar de enige manier waarop er echte verandering kan komen, is met onze partij. Wij zijn het enige alternatief voor het beleid van al die andere partijen, die de afgelopen twintig jaar wel ergens op een niveau met elkaar bestuurd hebben. Een groot deel van het wantrouwen in de politiek komt voort uit twintig jaar gebroken beloften en het cordon sanitaire. Enkel wij willen onze mensen weer op de eerste plaats zetten. De Vlaming verdient het beleid waarvoor hij stemt.

Waarover gaan de verkiezingen 9 juni volgens u?

Over dat we Vlaanderen weer van ons maken! Dat betekent eindelijk een omslag in het beleid te realiseren, waarbij het geen coalitie van verliezers is die vanuit hun ivoren toren bepaalt welke richting we heengaan maar wel de man en vrouw in de straat. De gewone Vlaming is heel duidelijk: die wil méér en niet minder koopkracht, méér en niet minder veiligheid, mínder en niet méér migratie.

Welk thema heeft voor u en uw partij de meeste prioriteit bij de komende verkiezingen?

De massamigratie. Omdat die invloed heeft op de hele samenleving, niet in de laatste plaats op de betaalbaarheid van onze sociale zekerheid. Wij pleiten er daarom voor om in navolging van Denemarken onze sociale zekerheid af te schermen. Pas wie hier acht jaar legaal verblijft, drie jaar voltijds gewerkt heeft en degelijk Nederlands spreekt, zou volledige toegang mogen krijgen. Maar we moeten de immigratie natuurlijk structureel aan banden leggen.

Op een duidelijke tweede plaats komt onze koopkracht. In geen enkel ander OESO-land wordt het brutoloon zo zwaar belast dan in België. Voor die torenhoge belastingen krijgen we veel te weinig terug. Terwijl werkende Vlamingen onder die belastingen gebukt gaan en steeds meer mensen de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen, worden er wel grote budgetten uitgetrokken voor asiel en migratie, voor het PS-beleid in Wallonië, en voor het politieke bestel. Wij willen in die zaken snoeien en een structurele belastingverlaging op arbeid doorvoeren.

Uw partij doet het goed in de peilingen, hoe verklaart u dat?

Omdat wij op de pijnpunten drukken waar de meeste mensen van wakker liggen. Alle andere partijen zwijgen liever over migratie, wij benoemen de problemen zoals ze zijn. Én we bieden een duidelijk alternatief. Ik ben best trots op ons inhoudelijk traject. We hebben met ons programma, ons parlementair werk en talloze themabrochures een duidelijk alternatief naar voren geschoven.

Waar liggen uw persoonlijke ambities? Hoopt u minister te kunnen worden in een regering?

Je gaat niet bij het Vlaams Belang omdat je een postje ambieert, maar omdat je zaken echt wil veranderen. Voor ons maakt het niet uit wie waar al dan niet terecht komt, wel of er eindelijk iets verandert ten bate van onze mensen. Wij doen niet aan politiek voor de volgende verkiezingen, voor postjes of persoonlijk ambities, wel voor de volgende generatie.

Wenst u na 2024 tot een staatshervorming te komen? Zo ja, hoe gaat u dat aanpakken?

Wij willen geen Belgische staatshervorming, maar Vlaamse staatsvorming. Als er een Vlaams-nationale meerderheid is in het Vlaams parlement, moeten we dat unieke momentum grijpen en een soevereiniteitsverklaring stemmen. Daarmee beginnen we een periode van onderhandelen van gemeenschap tot gemeenschap, die maximaal één legislatuur zou mogen duren. Die onderhandelingen moeten uiteindelijk uitmonden in een scheidingsverdrag waarin zeer gedetailleerd alle modaliteiten worden geregeld. Vervolgens kan er een definitieve onafhankelijkheidsverklaring in het Vlaams Parlement gestemd worden.

Op welke verwezenlijking van uw partij in de oppositie bent u het meeste trots?

Ik denk dat we de laatste legislatuur in alle parlementen en op tal van concrete dossiers sterk werk geleverd hebben. We hebben het verzet tegen het opengrenzenbeleid en tegen de asociale en dramatische stikstof- en klimaatregels van de Vlaamse regering geleid.

We zijn een organisatie die snel groeit, dat gaat uiteraard gepaard met groeipijnen. Het is niet altijd evident geweest om alle functies in te vullen. Geloof het of niet, ook een politieke organisatie wordt geconfronteerd met knelpuntberoepen. Toch denk ik dat we dat relatief goed hebben weten op te vangen met de mensen die er waren.

Voor welk buitenlands beleid pleit uw partij in in de huidige context van oplopende internationale spanningen?

Wij staan een visie van neutraliteit voor wat de positie van Vlaanderen betreft. De neutraliteit en de belangen van Vlaanderen moeten centraal staan in het wereldgebeuren en in internationale conflicten, dat nemen we altijd als uitgangspunt. Dat sluit natuurlijk niet uit dat Vlaanderen op internationaal vlak bondgenootschappen sluit en solidariteit toont, maar we moeten steeds onze eigen mensen op de eerste plaats zetten.

Neemt u iets mee uit het verloop en het resultaat van de verkiezingen in Nederland?

De resultaten die Geert Wilders geboekt heeft, zijn echt indrukwekkend: 37 zetels en afgetekend de grootste. Dat is ongezien. Het is wel duidelijk dat er momentum is voor echte verandering in heel Europa. De recepten van het verleden hebben afgedaan en de mensen willen echte verandering. Zo’n tendens kan je niet zomaar keren. Tegelijk merk je hoezeer de systeempolitiek blijft tegenwerken. Maandenlang hebben de onderhandelingen geduurd. Maar de kiezer was klaar en duidelijk: de Nederlander wilt een regering wil mét Geert Wilders en zijn PVV.

Met welk resultaat bent u een tevreden man?

Met elk resultaat dat sterk genoeg is om een echte beleidsverandering te realiseren. Maar daartoe moeten we wel de grootste worden, en met zoveel mogelijk voorsprong.

De kans dat het Vlaams Belang na de komende verkiezingen mee mag regeren is er. Dan zal u toch serieus wat water bij de wijn moeten doen?

Een coalitie sluiten betekent per definitie dat je akkoorden moet sluiten en compromissen moet sluiten. Het punt is dat het in dit land wel een traditie lijkt.

In het verlengde daarvan: het cordon sanitaire heeft zelden zo onder druk gestaan dan vandaag. Hoe groot acht u de kans dat de N-VA de sprong waagt?

Ik heb natuurlijk geen glazen bol, maar als ik het dan toch een gokje moet maken: pakweg 50%. Dat is ook ongeveer wat er nodig is: als N-VA en Vlaams Belang de helft van de zetels weten te veroveren, dan ligt de bal duidelijk in het kamp van de N-VA. Dan worden zij voor de keuze gesteld: gaan ze een rechtser en Vlaamser beleid voeren met het Vlaams Belang, of betekent een stem voor de N-VA opnieuw een stem voor de socialisten en de systeempartijen?

De N-VA verwijst regelmatig naar “het ranzig kantje” van Vlaams Belang. Is uw partij op dat vlak klaar om te regeren? Hebt u er wel de mensen voor?

We hebben de laatste jaren heel wat sterke profielen aangetrokken. Van mensen met doctoraten en voormalige professoren, tot young professionals en ervaren ambtenaren. We staan klaar om te doen wat nodig is. Ik ben eigenlijk ook best trots op de bijzonder sterke lijsten die we hebben weten in te dienen. Dat andere politieke partijen graag andere mensen in het parlement zouden zien, dat mogen ze willen, maar het is niet aan hen om dat te bepalen.

Rechtse politici blijken de laatste tijd doelwit te worden van niet-westerse machten als Rusland en China. Hoe wilt u daar binnen uw partij beleid tegen voeren?

Ik ga niet mee in het linkse narratief dat wij systematisch beïnvloed zouden worden door Rusland of China. We zijn net bijzonder kritisch geweest voor de Chinese dumpingpolitiek. Ons stemgedrag, onze resoluties en onze voorstellen liggen ook volledig in die lijn. Ik denk dus niet dat we een andere houding moeten aannemen dan degene die we nu aannemen.

Hoe kijkt naar de verregaande internationalisering van Vlaamse universiteiten en de problemen die daardoor ontstaan, zoals een kotentekort en verengelsing?

Er mag niet geraakt worden aan de regel dat de basisopleiding altijd in het Nederlands moeten kunnen. De taalregelgeving die vandaag bestaat, wordt maar al te vaak niet nageleefd. We moeten ervoor zorgen dat dat wél gebeurt.

Elke Engelstalige opleiding moet een “spiegelopleiding” hebben in het Nederlands, met maximum 50% anderstalige vakken. Laat ons beginnen met die regel effectief af te dwingen. We mogen niet vergeten dat de huidige taalregelgeving het gevolg is van een decennialange strijd voor hoger onderwijs in onze moedertaal. Wij geloven niet dat meer Engelstalige opleidingen en soepelere taalvereisten voor buitenlandse professoren automatisch leiden tot meer internationaal talent en beter onderwijs.

Voka riep onlangs op tot arbeidsmigratie om het serieuze personeelstekort op de Vlaamse arbeidsmarkt op te lossen. Hoe kijkt uw partij naar die arbeidsmigratie om het personeelstekort op te lossen? Zijn er volgens Vlaams Belang andere oplossingen mogelijk?

Bij jobkrapte worden jobs duurder, dat is de logica van vraag en aanbod. Maar de oplossing is niet om sociale dumping te organiseren door import van lageloonarbeiders. Wél om de lasten op arbeid te verlagen, de 1.3 miljoen inactieven in dit land te activeren, en te innoveren zodat meer jobs geautomatiseerd kunnen worden.

Dr. Jan Van de Beek heeft het duidelijk aangetoond: over de hele levensloop kosten quasi alle migranten ons geld. De nettobijdrage/-kost varieert van een migrant enorm op basis van de herkomstregio. Zo kost een migrant uit het Midden-Oosten, Pakistan of Afghanistan maar liefst 328.000 euro. Migratie als economische motor is een fabeltje.

We sluiten graag af met een studentikoze vraag: wat is uw favoriet bier?

Triple d’Anvers. En dat zeg ik niet uit Antwerps chauvinisme, maar omdat dat gewoon écht het beste biertje is!