Overdrachtcantus

10 jul 2017

Overdrachtcantus

Tijdens deze cantus legt de nieuwe Praeses en zijn bestuur de eed af.
Het huidige praesidium draagt officieel alle bevoegdheden en de werking over aan het nieuw bestuur.