Het gezin van Mawda heeft een problematische geschiedenis. Tijdens de aanvraagprocedure voor hun asiel in Duitsland zijn ze doorgetrokken naar het Verenigd Koninkrijk om daar vervolgens terug naar Duitsland uitgewezen te worden. Ondertussen is hun asielaanvraag in Duitsland al lang afgewezen, maar zijn ze nog steeds illegaal in Europa.[1]

Ze hebben hierna nog meerdere pogingen ondernomen om nogmaals het VK te bereiken, maar zijn dan telkens onderschept geweest. De laatste poging uit een te lange reeks is, zoals iedereen weet, fataal afgelopen voor Mawda. Dit jonge meisje was indirect het slachtoffer van haar onverantwoordelijke ouders. Ze hebben keer op keer niet enkel hun eigen leven maar ook dat van hun kind op het spel gezet om werk te zoeken in het VK, met alle gevolgen van dien.

Onze Rector is echter van mening dat zo’n roekeloos gedrag beloond moet worden met een definitieve verblijfsvergunning, zoals hij kenbaar heeft gemaakt met zijn ondertekening van de open brief van alle Belgische rectoren.

Dit is in onze ogen een volkomen verkeerd signaal. Hierdoor wordt illegale migratie en de mensensmokkel niet enkel geaccepteerd maar zelfs aangemoedigd. Voor de linkse moraalridders is dit misschien geen probleem, maar wij vragen respect voor de rechtsstaat. Het is jammer om te zien dat de Rector, die alle Leuvense studenten moet vertegenwoordigen, zich in deze controverse mengt.

Het uitbrengen van deze boodschap gaat ook in tegen zijn verkiezingsbeloftes van vorig jaar. In zijn programma is te lezen dat hij enkel zijn rol in de media zou opeisen binnen de domeinen van zijn expertise, wat naar onze mening hier niet van toepassing is. Het wordt nog frappanter als we het volgende citaat erbij halen:

Voor het gezicht van de universiteit en voor de ernst van de wetenschap is het belangrijk dat een rector niet de indruk geeft in alle maatschappelijke debatten het voortouw te moeten nemen.[2]

Maar in de plaats van zich aan zijn eigen woorden te houden kiest onze rector er dus voor om zich toch te mengen in het maatschappelijke debat. Zal de publieke opinie deze politiek geladen opinie ook niet als standpunt van de KU Leuven lezen? Vroeger was dat nog problematisch, nu blijkbaar niet meer.

Voor een rector die bij de verkiezingen de nodige absolute meerderheid met een overschot van amper 12 van de 2151 stemmen[3], maar een half percent[4], wist te halen gaat Luc Sels wel ver buiten zijn boekje. Met de heisa rond de herindeling van het academiejaar nog vers in het geheugen ziet het mandaat van onze rector er niet bepaald stevig uit. Hij kan zich dus beter uit grote maatschappelijke debatten houden en zich wat meer richten op zijn eigen universiteit.

 

 http://www.standaard.be/cnt/dmf20180529_03535187

 http://www.lucsels.be/pdf/programma.pdf p60

 https://www.kuleuven.be/rectorverkiezing/documenten/reglement_rectorverkiezing2017.pdf Art.13

 https://www.kuleuven.be/rectorverkiezing