Praktisch: 

5 maart 2018
20u00, kleine aula MTC
(MTC is bereikbaar via Hogeschoolplein)In de voorbije jaren, is onze inclusieve samenleving enorm geëvolueerd. Een aantal elementen in die evolutie hebben te maken met diversiteit, cultuur, levensbeschouwing, en socio-economische solidariteit. De raakvlakken van die verschillende elementen komen Bogaerts essay ‘In vrijheid samenleven’ aan bod, met als centrale vraag: hoe kunnen we zowel onze welvaartsstaat als onze vrije samenleving duurzaam bestendigen?

Hierbij analyseert Hendrik de vraag of het nodig kan zijn om sommige vrijheden van de enen matig in te perken, om blijvend te kunnen garanderen dat anderen nog vrijheden over houden. In tegenstelling tot sommigen is zijn antwoord op die belangrijke vraag wel bevestigend; namelijk dat redelijk tussenkomen nu nodig, gepast, en ook proportioneel is.

Want hoe dient de samenleving om te gaan met vrijheden en rechten? Wat moet de overheid doen indien bepaalde vrijheden en rechten met elkaar botsen? Is het verbod op religieuze symbolen in openbare functies een schending van de mensenrechten of net een bescherming voor een open, vrije samenleving? Kan het afschaffen van de dubbele nationaliteit bijdragen tot een betere integratie? In welke mate kan herverdeling op een rechtvaardige wijze gebeuren? 

In zijn essay 'In vrijheid samenleven' antwoordt Hendrik Bogaert (CD&V) op deze en vele andere vragen. 

KVHV heet jullie allen welkom op maandag 5 maart in de kleine aula van het MTC waar Hendrik Bogaert zijn visie op deze kwestie zal toelichten.