André Flahaut, lid van de PS en minister in de Franse gemeenschapsregering deed vorige week vrijdag een nogal vreemde uitspraak. Hij verkondigde tijdens een vergadering met de Marokkaanse minister van migratie dat de Arabisch taal in onze scholen gepromoot moet worden. In tegenstelling tot de vertrouwde beschonken uitspraken van wijlen PS’er Michel Daerden was dit verrassend genoeg een uitspraak in nuchtere toestand.

Wat is de situatie op dit moment? Brussel is het gewest met de hoogste werkloosheid. Een gewest met onveilige getto’s waar criminaliteit en extremisme welig kan tieren. Rijke Brusselaars en allochtonen wonen elk in hun eigen veilige buurten al was het een apartheidsstaat. De oplossing van Flahaut op deze problematiek is om deze allochtone jongeren verder te isoleren in hun eigen taal en cultuur. Duidelijk een verkeerde oplossing, we moeten zien dat allochtonen maar ook in het algemeen laaggeschoolde Franstaligen aansluiting vinden met de bloeiende Vlaamse economie die Brussel omringt. Dit kan slechts door het Nederlands te heropwaarderen in het Franstalig onderwijs, hetgeen dringend nodig is. Momenteel is Nederlands slechts een keuzevak. Het onderwijs van de Franse gemeenschap staat al jaren sterk achter op zijn Vlaamse tegenhanger. Het promoten van Arabisch zal deze breuk dan ook alleen maar verder vergroten.

Maar waarom doet Flahaut deze provocerende uitspraak? Want geen enkele uitspraak is toeval in de politiek. Hoogstwaarschijnlijk gaat het hier niet om een logisch doordacht voorstel met als doel achtergestelde minderheden te steunen. Nee, op dit moment staan de socialisten overal in Europa zwaar onder druk zo ook in Wallonië en Brussel. Er heerst een ware strijd over de allochtone stem, wie gaat het laagst? Wel meneer Flahaut gaat met zijn plat populistische uitspraak alvast voor de hoofdprijs.

Op twitter liet Flahaut nog ontvallen dat het allemaal een kwestie van respect is. Wel het is volgens mij een kwestie van respect dat zij die geen werk vinden vanwege een taalbarrière zich bijscholen. Een functie die het middelbaar onderwijs zou moeten vervullen. Maar dat is niet met de Franstalige socialisten gerekend. Zij kiezen consequent voor een pamperbeleid met een comfortabele sociale hangmat. 


Maxime Goris

praeses KVHV-LeuvenBron foto: sudinfo.be