De Werking van het KVHV-Leuven baseert zich op vier pijlers.


Patria:

 Vaderlandsliefde is een van de waarden die al onze leden verbindt. KVHV streeft naar meer autonomie voor Vlaanderen. Zo doen we op regelmatige basis politieke acties met als doel mistoestanden in de aandacht te brengen.

Religio:

 Het KVHV erkent de nood aan een sterke Europese identiteit. Deze is onweerlegbaar gestoeld op het Christendom, meer specifiek in Vlaanderen op het Katholicisme. Onze leden delen dan ook deze universele waarden en normen.

Scientia:

Om mensen te overtuigen van de voordelen van een autonoom Vlaanderen moeten onze leden de nodige argumentatie en kennis hebben. Daarom organiseert het KVHV meerdere lezingen per jaar met maatschappelijke topfiguren. Ook doen we mee aan studentendebatten.

Amicitia:

Vriendschap is een fundamenteel onderdeel van het Verbond. Niet zelden ontstaan er vriendschappen voor het leven. Samen een pintje drinken of uitgaan op de Oude Markt is nu eenmaal eigen aan student zijn. Als verdeler van de groene liedercodex staan we tevens bekend om onze stijlvolle cantussen.

Interesse? Stuur ons een bericht!