Taalmeldpunt

Het Engels verovert steeds meer terrein in het hoger onderwijs ten koste van het Nederlands. In zijn uitgebreide manifest beschrijft het KVHV hoe ernstig de toestand is, waarom we ons zorgen moeten maken, maar bovenal reikt het ook een flink aantal oplossingen aan. Het is immers nog niet te laat. 


Het volledige manifest van KVHV: Taalmanifest


Op deze pagina vind je je belangrijkste taalrechten als student, en ons meldpunt waar je elke onregelmatigheid van je instelling kan doorgeven. Zo willen we een beter zicht krijgen op de ernst van de situatie, en kunnen we de verzamelde klachten beter tot hun recht laten komen.

Rechten van de student

Als student heb je verschillende taalrechten, waaronder:

• Binnen een Nederlandstalige initiële bachelor of master, het recht op Nederlandstalige evaluaties (dus ook projecten of opdrachten, niet enkel de klassieke examens). De uitzonderingen hierop zijn taalvakken of vakken die vrijwillig gevolgd worden aan een andere instelling. (CHO Art.II.271, Artikel 107 van het OER is hier dus fout)

• Minstens de helft van je vakken in het Nederlands in een Nederlandstalige master (taalvakken niet meegerekend) (CHO Art II.261). Spookvakken zijn niet toegelaten (zie het artikel “Spookvakken in een juridische context”).

• Taalvaardige docenten met minstens ERK-niveau C1, zowel in het Engels als in het Nederlands. (CHO Art.II.270)

• Het recht om een bachelor- of masterproef in het Nederlands af te leggen, los van de taalvaardigheid van de betrokken personen. Sterker nog, een uitspraak van het College van Regeringscommissarissen stelt dat dit de standaard zou moeten zijn. (Verslag over de werkzaamheden van de regeringscommissarissen in 2016, p24, 2.4.2.4.2)

Meldpunt

Het KVHV heeft een meldpunt opgericht om enerzijds de verengelsing in kaart te brengen en anderzijds om inbreuken gemeld door studenten aan te kaarten.

Heb je weet van een overtreding of ben je in je taalrechten geschonden? Meld het ons opdat we deze wantoestanden verder kunnen aanpakken. Hieronder staat alvast een lijst van zaken die je kan melden, maar deze is uiteraard niet exhaustief.

• Spookvakken (vakken die officieel in het Nederlands worden gegeven, maar in de praktijk Engelse colleges hebben)

• Ondermaats taalniveau in de les;

• Taalrechten die worden geschonden;

• Vakken die zonder duidelijke meerwaarde anderstalig zijn.

U kan ons helpen door onderstaand formulier in te vullen en uw ervaring met ons te delen