Naar aanleiding van 50 jaar Leuven Vlaams organiseert het KVHV-Leuven, in samenwerking met het Algemeen Nederlands Verbond (ANV) en de Vereniging Vlaamse Academici, een colloquium rond taal in het hoger onderwijs. 

50 jaar na de strijd voor een Vlaamse universiteit te Leuven wil het Leuvens Verbond het debat rond het gebruik van taal in onze onderwijsinstellingen op gang brengen en de verengelsing van onze Alma Mater ter discussie stellen. 

Praktisch: 

Wanneer? 6 oktober 2018
Waar
? Aula Zeger Van Hee 91.56 (De Valk), faculteit Rechtswetenschappen. Tiensestraat 41, 3000 Leuven
Parkeren? Publieke parking (betalend) onder het Ladeuzeplein. 
Wanneer? zaterdag 6 oktober vanaf 14u (deuren open vanaf 13u30)
GRATIS TOEGANG
Inschrijven via: http://bit.ly/leuvenvlaams 

Programma: 

14u: Aanvang en verwelkoming

14u- 14u30: Prof. Dr Kurt Willems (Prof. in de rechten KULeuven): Overzicht van de huidige onderwijsreglementering en financiering

14u30-15u: Dr. Ad Verbrugge (Nederlands filosoof en docent aan de Vrije universiteit Amsterdam): Situatie van het taalgebruik in het hoger onderwijs in Nederland

15u-15u35 Prof. Dr. Toon Vrints (Prof. geschiedenis Ugent): Van emancipatie naar rendementsdenken. De taal van het hoger onderwijs in Vlaanderen 

Pauze

16u-16u30: An de Moor (Talenbeleidcoördinator Odisee & KULeuven : Concrete voorstellen rond het taalgebruik in het hoger onderwijs. 

Na de verschillende uiteenzettingen van onze vier gastsprekers is er ruimte voor debat van 16u30 tot ongeveer 17u30. 

Na afloop kan er nog nagepraat worden op de aansluitende receptie.